Lager

www.alltomlager.se
 

Ett lager används för att överföra en kraft och samtidigt tillåta inbördes rörelse. Rörelsen kan vara linjär, roterande eller skifta riktning. Den vanligaste rörelsen är roterande och den förekommer i de allra flesta maskiner där man har en roterande axel som behöver bäras upp. Sedan har vi den linjära rörelsen som förekommer i speciella banor som behöver föras fram och tillbaka inom t.ex. verktygsindustrin. Vid behov av rörelse fram och tillbaka används ett så kallat reciprocerande lager. Exempel på sådana lager är gångjärn eller leder i kroppen som fingrar och knän.

Lager kan delas in i två grupper:

  • Glidlager
  • Rullningslager